Slideshow CK

Nagłówek

logonowe kolor cmykpomniejszone                    logo starostwo                      nowy sroda                      herb dominowo                       herb krzykosy                      herb nmiasto                     zaniemysl herb              zosp

                                                    Powiat średzki           Środa Wlkp.               Dominowo                   Krzykosy           Nowe Miasto n/Wartą      Zaniemyśl        

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

w Środzie Wielkopolskiej

nieslyszacy

Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP prosi o wsparcie dla żony kolegi strażaka

GIS_aktualnosci_koronawirus

GIS cover2 1140x520

koronawirus_informatorKW_contenttop

koronawirus2

Koronawirus_przydatne_materialy

OLK 2020 CV info2

stop_pozarom_traw_contenttop

stop los

Błonkoskrzydłe_contenttop

osa blonkoskrzydle

JRG

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Środzie Wlkp.

Dowódca JRG w Środzie Wlkp.

  kpt. Daniel Pawłowski

 

Zastępca Dowódcy JRG w Środzie Wlkp.

mł. kpt. Marek Mądry 

 

Dowódca zmiany I

asp. sztab. Mariusz Poll

 

Dowódca zmiany II

 asp. sztab. Wojciech Janicki 

 

Dowódca zmiany III

 asp. sztab. Jarosław Kalak

 

Do zakresu działania Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej należy
w szczególności:


1) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
2) dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;
3) wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
4) wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz
w ramach odwodów operacyjnych;

5) przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;
6) współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania
w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;

7) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania,
w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;

8) realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w jrg;
9) prowadzenie doskonalenia zawodowego;
10) udział w aktualizacji:
     a) stanu gotowości operacyjnej,
     b) procedur ratowniczych,
     c) dokumentacji operacyjnej;
11) udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych;
12) organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy powiatowej przez oficera prasowego.

Adres

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

ul. Libelta 2a

63-000 Środa Wielkopolska

GPS:

52°13'08.63"N, 17°17'05.29"E

Kontakt

Sekretariat:

Tel. +48 477 71 9400

Fax: +48 61 22 20 758

E-mail: kppspsroda@psp.wlkp.pl

Stanowisko Kierowania KP PSP

Tel. +48 477 71 9498

E-mail: kpsroda@psp.wlkp.pl

Oficer prasowy

kpt. Daniel Pawłowski

Tel. +48 477 71 9413

Tel. kom. +48 785 423 266

E-mail: rzeczniksroda@psp.wlkp.pl

A4 Infociacho