1Miesiąc marzec 2015 roku w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej poświęcony był ćwiczeniom praktycznym zgodnie z miesięcznym planem szkolenia.

 

  

Przy wykorzystaniu sprzętu znajdującego się na wyposażeniu JRG przećwiczono zagadnienia :

1. podawanie piany gaśniczej średniej i ciężkiej podczas gaszenia palącej się cieczy, pojazdów oraz przy pożarach pomieszczeń warsztatowych i magazynowych ,
2. doskonalono umiejętności obsługi samochodu podnośnika SH-24 przy podawaniu środka gaśniczego oraz ewakuacji osób z wysokości,
3. ćwiczono metody dostarczania wody podczas pożarów ( przetłaczanie, przepompowywanie, korzystanie z sieci hydrantowej),
4. doskonalono techniki w posługiwaniu się sprzętem mechanicznym wykorzystywanym podczas likwidacji zagrożeń związanych z anomaliami pogodowymi ( pilarki do drewna).
5. wypadek masowy i segregacje poszkodowanych przy współpracy z innymi służbami oraz podmiotami ratowniczymi m.in. ZRM, Policją , Strażą Miejską
Tekst: kpt. Z. Tunkiewicz, zdjęcia ; archiwum JRG KPPSP Środa Wlkp.