012Zdarzenie masowe – zdarzenie w wyniku, którego określone w procesie segregacji poszkodowanych zapotrzebowanie na kwalifikowaną pierwszą pomoc i medyczne czynności ratunkowe realizowane w trybie natychmiastowym przekracza możliwości sił i środków podmiotów ratowniczych obecnych na miejscu zdarzenia w początkowej fazie działań ratowniczych.

Segregacja poszkodowanych to proces wyznaczania priorytetów leczniczo transportowych realizowanych w zdarzeniach masowych.

 Według różnych statystyk odsetek ofiar wypadków masowych, które przeżywają sam wypadek i wymagają udzielania im pomocy:

- I kolejności (czerwonych) to około 20 % - poszkodowany wymagający natychmiastowych zabiegów ratujących życie,
- II kolejności (żółtych) poszkodowani którzy również wymagają leczenia po zapewnieniu zaopatrzenia poszkodowanym oznaczonym kolorem czerwonym to około 30 % - poszkodowanych, którzy również wymagają pomocy, ale bez ryzyka dla ich życia mogą poczekać nawet kilka godzin na definitywne leczenie szpitalne,
- III kolejności (zielonych) to około 50 % - to najlżej poszkodowani, przestraszeni i zaniepokojeni. Brać jednak pod uwagę należy możliwość powolnego rozwijania się u niektórych z nich skutków obrażeń wewnętrznych co może skutkować zmianą statusu segregacyjnego.

Czwartek 12.03.2015 rok godz. 13.00 samochód osobowy marki Renault Master wjechał na niestrzeżonym przejeździe kolejowym pod przejeżdżający pociąg. W samochodzie znajdowało się 7 osób, natomiast wagonikami kolejki podróżowała grupa dzieci na wycieczkę szkolną. Taki był scenariusz ćwiczeń zdarzenia masowego, które przeprowadzono na terenie zajezdni Powiatowej Kolejki Wąskotorowej w Środzie Wlkp. Część praktyczna ćwiczeń została poprzedzona odprawą szkoleniową ze służbami oraz pozorantami zaangażowanymi w ćwiczenia.
Do zdarzenia zadysponowano:
- Jednostka Ratowniczo Gaśnicza Środa Wlkp.; średni samochód gaśniczy (GBA), ciężki samochód gaśniczy (GCBA), średni samochód techniczny (SRt), lekki samochód rozpoznawczo - ratowniczy (SLRR), przyczepa z namiotem pneumatycznym,
- Ochotnicza Straż Pożarna Nowe Miasto; średni samochód gaśniczy (GBA),
- Ochotnicza Straż Pożarna Pięczkowo; średni samochód gaśniczy (GBM),
- Ochotnicza Straż Pożarna Brodowo; średni samochód gaśniczy (GBA) – zabezpieczenie rejonu,
- Zespół Ratownictwa Medycznego do ćwiczeń ze Szpitala w Środzie Wlkp.
- Patrol Policji z Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp.,
- Patrol Straży Miejskiej z Środy Wlkp.
Przebieg ćwiczeń;
- przyjęcie informacji o zdarzeniu przez dyżurnego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego (SKKP) w Środzie Wlkp.,
- zadysponowanie do zdarzenia zastępów JRG Środa Wlkp.; GCBA, GBA, SRt, SLRR + przyczepka z namiotem,
- zadysponowanie do zdarzenia zastępów OSP Nowe Miasto; GBA, OSP Pięczkowo GBM oraz OSP Brodowo; GBA do zabezpieczenia rejonu,
- organizacja łączności na miejscu zdarzenia z wykorzystaniem kanałów ratowniczo-gaśniczych oraz kanału powiatowego do korespondencji między kierującym działaniami ratowniczymi (KDR) a SKKP,
- powiadomienie o zdarzeniu Komendanta Powiatowego,
- zabezpieczenie miejsca zdarzenia - wyznaczenie strefy działań ratunkowych,
- wdrożenie procedur segregacji pierwotnej wykonywanej przez strażaków z KSRG, a następnie wtórnej przez zespół Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM)
- wprowadzenie do działań ratowników wyposażonych w zestawy ratownictwa medycznego (torby PSP R-1, deski ortopedyczne, oraz innych sprzęt służący do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy)
- wykonanie dostępu oraz ewakuacja osób poszkodowanych do strefy bezpiecznej,
- sprawienie namiotu pneumatycznego do czasowego pobytu osób poszkodowanych, w którym zostali oni objęci opieką przez zespół PRM do czasu przetransportowania
do szpitala.
Po zakończeniu ćwiczeń wszyscy uczestnicy udali się do KPPSP w Środzie Wlkp. w celu omówienia i podsumowania przeprowadzonych ćwiczeń.
Celem ćwiczeń było doskonalenie współdziałania między służbami ratowniczymi z terenu powiatu średzkiego podczas zdarzenia z dużą ilością osób poszkodowanych.
Tekst /zdjęcia: mł. bryg. Radosław Pietrzyński, kpt. Zbigniew Tunkiewicz.