IMG 20200504 0809564 maja 2020 roku na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. odbył się uroczysty apel z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Strażaka.

W uroczystości wzięli udział funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. pełniący w dniu dzisiejszym służbę.
Komendant Powiatowy PSP w Środzie Wielkopolskiej mł. bryg. Tomasz Skorlinski, powitał obchodzących swoje święto strażaków. W swoim wystąpieniu podziękował strażakom za zaangażowanie w codziennej służbie.
W dalszej części uroczystości nastąpiło odczytanie awansów na wyższe stopnie służbowe oraz wyróżnień:

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym 1/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r. nadał:
- stopień starszego aspiranta
• asp. Mikołajowi Kickiemu,
- stopień aspiranta
• mł. asp. Hubertowi Niemierowi,

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym WK.123.8.2020r. nadał:

- stopień starszego ogniomistrza
• ogn. Karolowi Łagodzie,
• ogn. Bartłomiejowi Nowickiemu

- stopień ogniomistrza
• mł. ogn. Mateuszowi Olejniczakowi

- stopień młodszego ogniomistrza
• st. sekc. Leszkowi Kuderskiemu

- stopień starszego sekcyjnego
• sekc. Adamowi Lachowiczowi

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej rozkazem personalnym PO.123.5.2020r. nadał:
- stopień starszego strażaka
• str. Błażejowi Wojtysiowi

Za wykonywanie powierzonych zadań służbowych w sposób wyróżniający, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, decyzją Nr 660-15-25/2020 z dnia 27 kwietnia 2020r. przyznał nagrodę :
• st. kpt. Piotrowi Musielakowi,

Za wykonywanie powierzonych zadań służbowych w sposób wyróżniający, Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, decyzją WK.125.22.2020 z dnia 29 kwietnia 2020r. przyznał nagrodę :
• asp. sztab. Mariuszowi Poll,
• sekc. Pawłowi Gawareckiemu,
• sekc. Łukaszowi Wiśniowskiemu

Opracowanie: mł. ogn. Joanna Szulc, zdjęcia: Michał Tunkiewicz