IMG 0107W dniu 20 lutego 2015 r. do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej dotarło zgłoszenie z Średzkiej Spółdzielni Mleczarskiej „JANA” o rozszczelnieniu pojemnika ze środkiem chemicznym, wykorzystywanym do dezynfekcji instalacji technologicznych.

Pojemnik rozszczelnił się podczas przeładunku. Uwolniona ciecz ochlapała pracownika a jej opary doprowadziły do jego zasłabnięcia. Taki był scenariusz przygotowanych ćwiczeń, który został zrealizowany w realnych warunkach na terenie zakładu. Do zdarzenia zadysponowano następujące:

- Jednostka Ratowniczo Gaśnicza Środa Wlkp.; średni samochód gaśniczy (GBA), ciężki samochód gaśniczy (GCBA), lekki samochód rozpoznawczo ratowniczy (SLRR), przyczepa dekontaminacyjna, przyczepa z namiotem pneumatycznym,

- Ochotnicza Straż Pożarna Klęka; ciężki samochód gaśniczy (GCBA),

- Ochotnicza Straż Pożarna Brodowo; średni samochód gaśniczy (GBA) – zabezpieczenie rejonu,
- Zespół Ratownictwa Medycznego do ćwiczeń ze Szpitala w Środzie Wlkp.
- Patrol Policji z Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp.,
- Patrol Straży Miejskiej z Środy Wlkp.
Podjęte działania polegały na:
- Ewakuacji osoby poszkodowanej, poddanie jej dekontaminacji wstępnej, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy i przekazaniu jej Zespołowi Ratownictwa Medycznego,
- Wyłączenie z ruchu odcinka drogi przy współudziale Policji oraz Straży Miejskiej,
- Ograniczenie emisji wycieku cieczy poprzez uszczelnienie pojemnika,
- Zabezpieczenie studzienki kanalizacyjnej przed przedostaniem się rozlanej cieczy do kanalizacji,
- Ustawieniu kurtyny wodnej w celu zabezpieczenia przed ewentualnym rozprzestrzenianiem się chmury oparów cieczy,
- Dekontaminacja ratowników biorących udział likwidacji zagrożenia w kabinie dekontaminacji wstępnej,
- Dekontaminacja sprzętu.
Po zrealizowaniu zaplanowanego scenariusz ćwiczeń dokonano ogólnego podsumowania w zakresie przygotowania organizacyjnego, sprzętowego oraz współpracy ze służbami współdziałającymi podczas prowadzenia działań z zakresu ratownictwa chemiczno – ekologicznego na poziomie podstawowym.
Tekst i zdjęcia: mł. bryg. Radosław Pietrzyński