3Zgodnie z poleceniem Komendanta Wojewódzkiego z dnia 22 stycznia 2020 r. nakazujące przeprowadzane praktycznego sprawdzenia procedury mającej zapewnić ciągłość pracy Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej to jest Awaryjny Plan Ewakuacji SKKP PSP w Środzie Wlkp. na dzień 25 lutego 2020 r. godzinę 9:00, kierownictwo Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej ustaliło termin ćwiczeń mających na celu sprawdzenie procedur przeniesienia Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego (SKKP) w miejsce zastępcze.

SKKP to wyjątkowe miejsce z uwagi na przyjmowanie zgłoszeń na numer alarmowy 998, z Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz dysponowanie sił i środków PSP i OSP do pożarów i miejscowych zagrożeń.Przebieg ćwiczeń obserwował zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Środzie Wlkp. mł. bryg. Maciej Kaczmarek , kadra dowódcza komendy, dyżurni SKKP i funkcjonariusze JRG.
Cel ćwiczeń udało się zrealizować po przez sprawdzenie funkcji które musi spełniać SKKP w miejscu zastępczym.
Opracowanie: kpt. Grzegorz Kaźmierczak; zdjęcia: kpt. Daniel Pawłowski, asp. Mikołaj Kicki, mł. asp. Marcin Waśkowiak