IMG 3048W siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej 11 lutego br. odbyło się podsumowanie działalności komendy za 2019 rok.

W naradzie uczestniczyli:
- Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Jarosław Zamelczyk
- Starosta Powiatu Średzkiego Ernest Iwańczuk
- Wicestarosta Powiatu Średzkiego Małgorzata Wiśniewska-Zabłocka
- Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska Piotr Mieloch
- Przewodnicząca Rady Powiatu Średzkiego Małgorzata Fertała
- Przewodniczący Rady Miasta Paweł Wullert
- Wójt Gminy Krzykosy Andrzej Janicki
- Wójt Gminy Zaniemyśl Krzysztof Urbas
- Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Ryszard Ignaszewski
- Komendant Powiatowy Policji w Środzie Wlkp. insp. Paweł Wawrzyniak
- Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Gębarzewie mjr Karolina Mantey-Sekulska
- Komendant Straży Miejskiej w Środzie Wlkp. Dariusz Czubaj
- Funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni KP PSP w Środzie Wlkp.

Zaproszonych gości powitał Komendant Powiatowy PSP w Środzie Wlkp. mł. bryg. Tomasz Skorlinski. Na spotkaniu podsumowano działalność strażaków w roku 2019, omówiono ważne kwestie związane z zapewnieniem odpowiedniego stanu bezpieczeństwa pożarowego i ochronie przeciwpożarowej na terenie naszego powiatu. Komendant Powiatowy PSP przedstawił także plany i główne cele, jakie zamierza zrealizować w roku bieżącym.
Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Jarosław Zamelczyk podziękował średzkim strażakom za służbę oraz omówił zadania realizowane na szczeblu wojewódzkim w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
Miłym akcentem było także przekazanie strażackich upominków przez Komendanta Powiatowego Panu staroście Ernestowi Iwańczukowi oraz Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrowi Mielochowi za pomoc w zakupie nowego samochodu operacyjnego Opel Combo.
Na zakończenie narady Komendant Powiatowy PSP w Środzie Wlkp. mł. bryg. Tomasz Skorlinski podziękował wszystkim zaproszonym gościom za wsparcie a w szczególności wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym komendy za zaangażowanie i wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych.
Opracowanie: kpt. Daniel Pawłowski, zdjęcia: str. Błażej Wojtyś