124 listopada bieżącego roku odbył się egzamin wieńczący szkolenie kierujących działaniem ratowniczym OSP. Egzamin uprawniający do kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym złożyło z wynikiem pozytywnym 20 druhów z powiatu średzkiego.


W trakcie realizowanego w dniach 01.10.2019- 24.11.2019 szkolenia, przeprowadzono m. in. zajęcia z obszaru:
• Organizacja łączności dowodzenia i współdziałania,
• Kierowanie działaniami ratowniczo- gaśniczymi,
• Wypracowanie decyzji podczas akcji gaśniczych,
• Współpraca z mediami.
Absolwentom życzmy zawsze trafnych decyzji podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.

Opracowanie: kpt. Grzegorz Kaźmierczak, zdjęcia: kpt. Daniel Pawłowski