223 listopada 2019 roku Komenda Powiatowa PSP w Środzie Wlkp. wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Krzykosach zorganizowała VI manewry medyczne w ratownictwie medycznym.
Celem ćwiczeń było przypomnienie zasad obowiązujących w kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zespoły nie były oceniane, a poszczególni instruktorzy na bieżąco omawiali prawidłowość wykonanych czynności.

Cześć praktyczna przeprowadzona została w zainscenizowanych sytuacjach na terenie strażnicy OSP oraz tartaku. Ratownicy ćwiczyli udzielanie pomocy w następujących pozoracjach;
-wypadek samochodu osobowego z jedną osobą poszkodowaną,
-zatrzymanie krążenia u dorosłego,
-osoba poparzona,
-wypadek podczas cięcia drzewa,
W części edukacyjnej przypomniane zostały zasady segregacji medycznej w zdarzeniach masowych. W manewrach uczestniczyły jednostki OSP z Środy Wlkp., Koszut, Zaniemyśla, Nowego Miasta nad Wartą, Miąskowa, Kępy Wielkiej, Pięczkowa, Krzykos, Boguszyna

Opracowanie i zdjęcia: ogn. Grabowski Paweł