48 listopada 2019 r. w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej odbyło się spotkanie z właścicielami oraz zarządcami budynków mieszkalnych wielorodzinnych, poświęcone zasadom bezpieczeństwa podczas sezonu grzewczego.

Na spotkanie, którego organizatorem był Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej, został zaproszony również mistrz kominiarski - Dariusz Michałkiewicz.
Podczas spotkania poruszono m.in. następujące tematy:
- Podstawy prawne dotyczące obowiązków właścicieli i zarządców nieruchomości
w zakresie przewodów kominowych (wentylacyjnych, dymowych i spalinowych),
- Pożary sadzy w kominie, przyczyny powstawania sadzy w kominie, przyczyny zatruć tlenkiem węgla, zapobieganie przed zatruciem czadem.
- Pokaz zdjęć z przeglądów kominiarskich w których wykryto rażące nieprawidłowości.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali ulotki edukacyjne, a także materiały informacyjne dotyczące tlenku węgla. Spotkanie zostało zakończone wspólnym zdjęciem.

Opracowanie i zdjęcia: st. str. Paweł Gawarecki