108 października 2019 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. odbyło się uroczyste wręczenie promes dotyczących udzielenia pomocy finansowej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Zapobieganie i likwidacja skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu średzkiego ”.

Promesy wręczył Poseł na sejm RP – Pan Zbigniew Dolata wraz z Zastępcą Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – mł. bryg. Arkadiuszem Przybyła.

Promesy dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą, odebrali Prezes OSP w Nowym Mieście nad Wartą dh Bogdan Budzyn wraz z Zastępcą Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą Panem Wiesławem Schreiber. Promesa dotacji dotyczy zakupu zapór przeciwpowodziowych wraz z osprzętem oraz agregatu prądotwórczego. Wartość dofinansowania wynosi 34 210 zł.

Druga otrzymana w tym dniu promesa dla Gminy Dominowo dotyczy, dofinasowania zakupu kamery termowizyjnej dla OSP Murzynowo Kościelne w kwocie 17 500 zł. Odebrali ją, Prezes OSP Murzynowo Kościelne dh Błażej Kasprzak wraz z Wójtem Gminy Dominowo Panem Krzysztofem Pauterem.

W dalszej części uroczystości, odbyło się wręczenie umów dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu średzkiego na zadanie publiczne pt. „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku”. Na ręce przedstawicieli jednostek OSP, Poseł na sejm RP – Pan Zbygniew Dolata, Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – mł. bryg. Arkadiusz Przybyła oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. mł. bryg. Tomaszem Skorlinski, wręczyli 21 umów podpisanych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Środki uzyskane w ramach tej dotacji będą mogły być przeznaczone na realizację czterech dodatkowych dziedzin i celów działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Za pozyskane pieniądze jednostki będą mogły dokonać zakupu na przykład, materiały do zajęć edukacyjnych, fantomy szkoleniowe, ubrania wyjściowe, ubrania dla członków MDP, wyposażenie do przeprowadzania zawodów sportowo pożarniczych oraz wiele innych. Nowe źródło finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych, nazwane przez niektórych 5000 plus, to kolejna forma finansowej pomocy Druhom OSP.

Opracowanie i zdjęcia: Michał Tunkiewicz