2W dniu 31 marca bieżącego roku odbył się egzamin końcowy szkolenia strażaków ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa wodnego.

Podczas szkolenie realizowanego w dniach 12.03.2019-31.03.2019, przeprowadzono m. in. zajęcia z obszaru:
• Czynności członka załogi łodzi ratowniczej
• Usuwanie skutków powodzi
• Udzielanie pomocy ludziom i zwierzętom
Kurs ukończyło z wynikiem pozytywnym 19 osób a uroczystego wręczenia zaświadczeń z ukończenia szkolenia dokonał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Tomasz Skorlinski. Absolwentom życzymy dalszego rozwoju ratowniczego.
Opracowanie: kpt. Grzegorz Kaźmierczak, zdjęcia: sekc. Piotr Cichoń