1Nad Zalewem Średzkim 30 marca 2019 roku odbyły się ćwiczenia zgrywające z organizacji zaopatrzenia wodnego dla jednostek z terenu powiatu średzkiego. Celem ćwiczeń było sprawdzenie systemu dostarczania wody na duże odległości poprzez przetłaczanie z wykorzystaniem nowo pozyskanej pompy dużej wydajności z OSP Krzykosy. Strażacy mieli również możliwość przećwiczenia budowy punktu czerpania wody na naturalnym cieku wodnym rzeki Moskawy. Przeprowadzone ćwiczenia pozwoliły druhom doskonalić umiejętności w koordynowaniu pracy pomp w systemie przetłaczania i przepompowywania wody oraz przypomnieć zasady organizacji łączności. Zbudowano magistrale wodną o długości 900 m i wydajności 1200l/min . Były to wspólne ćwiczenia jednostek wchodzących w skład koncepcji zaopatrzenia wodnego na terenie powiatu średzkiego, których celem była wymiana doświadczeń, doskonalenie współpracy i umiejętności. Ćwiczenia nadzorował mł. bryg. Maciej Kaczmarek – Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Środzie Wlkp. Na zakończenie ćwiczeń odbyło się integracyjne ognisko dla uczestników szkolenia. W manewrach udział brały jednostki; JRG Środa Wlkp., OSP Krzykosy, OSP Nowe Miasto nad Wartą, OSP Zaniemyśl, OSP Środa Wlkp., OSP Mączniki.

Opracowanie: st. kpt. Marcin Włodarczyk, zdjęcia: Jarosław Krzemiński