Slideshow CK

Nagłówek

logonowe kolor cmykpomniejszone                    logo starostwo                      nowy sroda                      herb dominowo                       herb krzykosy                      herb nmiasto                     zaniemysl herb              zosp

                                                    Powiat średzki           Środa Wlkp.               Dominowo                   Krzykosy           Nowe Miasto n/Wartą      Zaniemyśl        

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

w Środzie Wielkopolskiej

nieslyszacy

Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP prosi o wsparcie dla żony kolegi strażaka

GIS_aktualnosci_koronawirus

GIS cover2 1140x520

koronawirus_informatorKW_contenttop

koronawirus2

Koronawirus_przydatne_materialy

OLK 2020 CV info2

stop_pozarom_traw_contenttop

stop los

Błonkoskrzydłe_contenttop

osa blonkoskrzydle

Narada podsumowująca działalność średzkich strażaków za 2018 rok.

2

W siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej 20 lutego br. odbyło się podsumowanie działalności komendy za 2018 rok.


W naradzie uczestniczyli:
- Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP w Poznaniu bryg. mgr Andrzej Bartkowiak
- Starosta Powiatu Średzkiego Ernest Iwańczuk
- Wicestarosta Powiatu Średzkiego Małgorzata Wiśniewska-Zabłocka
- Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska Piotr Mieloch
- Przewodnicząca Rady Powiatu Średzkiego Małgorzata Fertała
- Wójt Gminy Dominowo Krzysztof Pauter
- Wójt Gminy Krzykosy Andrzej Janicki
- Wójt Gminy Zaniemyśl Krzysztof Urbas
- Zastępca Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą Wiesław Schreiber
- Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Jerzy Bartkowiak
- Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Środzie Wlkp. nadkom. Przemysław Dymarski
- Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Gębarzewie ppłk. Zbigniew Dolata
- Komendant Straży Miejskiej w Środzie Wlkp. Dariusz Czubaj
- Funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni KP PSP w Środzie Wlkp.
Narada rozpoczęła się od złożenia meldunku Wielkopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP w Poznaniu bryg. Andrzejowi Bartkowiakowi. Następnie Komendant Powiatowy PSP w Środzie Wlkp. mł. bryg. Tomasz Skorlinski przywitał zaproszonych gości. Na wstępie narady zaprezentowano relację multimedialną przedstawiającą działalność komendy w której użyto zdjęcia z akcji, ćwiczeń, prelekcji itp.
W kolejnej części spotkania Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Środzie Wlkp. mł. bryg. Maciej Kaczmarek przedstawił zagadnienia związane z pionem operacyjnym i prewencyjnym natomiast Komendant Powiatowy PSP w Środzie Wlkp. mł. bryg. Tomasz Skorlinski omówił sprawy kadrowe, finansowe, kwatermistrzowskie i techniczne realizowane w 2018 roku przez średzkich strażaków jak również planowane przedsięwzięcia na 2019 rok. Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP w Poznaniu bryg. Andrzej Bartkowiak podziękował średzkim strażakom za służbę oraz omówił zadania realizowane na szczeblu wojewódzkim w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Przybyli na naradę samorządowcy wysoko ocenili zaangażowanie średzkich strażaków i zadeklarowali dalszą pomoc i współpracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu średzkiego. Bardzo dobrze została oceniona współpraca z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi czego wyraz dał dh Jerzy Bartkowiak. Na zakończenie narady Komendant Powiatowy PSP w Środzie Wlkp. mł. bryg. Tomasz Skorlinski podziękował wszystkim zaproszonym gościom za wsparcie oraz złożył słowa uznania i podziękowania załodze średzkiej komendy za trud, profesjonalizm i zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków służbowych.

Opracowanie: st. kpt. Marcin Włodarczyk, zdjęcia: Michał Tunkiewicz

Adres

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

ul. Libelta 2a

63-000 Środa Wielkopolska

GPS:

52°13'08.63"N, 17°17'05.29"E

Kontakt

Sekretariat:

Tel. +48 477 71 9400

Fax: +48 61 22 20 758

E-mail: kppspsroda@psp.wlkp.pl

Stanowisko Kierowania KP PSP

Tel. +48 477 71 9498

E-mail: kpsroda@psp.wlkp.pl

Oficer prasowy

kpt. Daniel Pawłowski

Tel. +48 477 71 9413

Tel. kom. +48 785 423 266

E-mail: rzeczniksroda@psp.wlkp.pl

A4 Infociacho