P 20181011 101504Szkoła jest miejscem gdzie dzieci powinny czuć się bezpiecznie, jednakże i tam może dojść do sytuacji zagrożenia życia, co wiąże się z przeprowadzeniem skutecznej ewakuacji.

Celem pozoracji jaką w dniu 11 października stworzyli funkcjonariusze średzkiej komendy wraz z dyrekcją Zespołu Szkół w Krzykosach było sprawdzenie w jaki sposób personel oraz uczniowie szkoły zachowają się w sytuacji powstania pożaru. Scenariusz przewidywał zadymienie na parterze budynku oraz pozostanie w zagrożonym obiekcie jednej z uczennic. Ewakuacja przebiegła szybko, sprawnie i bezpiecznie, cel ćwiczeń został osiągnięty. Przeprowadzono pogadankę z uczniami na temat prawidłowego zachowania się w sytuacji powstania zagrożenia w szkole. Wspólnie z gronem pedagogicznym dokonano podsumowania i wyciągnięcia wniosków z przeprowadzonej ewakuacji. W ćwiczeniu wzięli udział strażacy z JRG Środa Wlkp. oraz OSP Krzykosy.

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Marcin Włodarczyk