1

Prowadzenie działań na drogach szybkiego ruchu nie jest łatwym zadaniem dla strażaków. Spotkanie jakie odbyło się 11 września 2018 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Środzie Wlkp. miało na celu wymianę spostrzeżeń oraz uwag na temat prowadzenia tychże działań. W spotkaniu udział wziął przedstawiciel firmy Autostrada Eksploatacja S.A. Pan Leszek Węckowski oraz funkcjonariusze KP PSP w Środzie Wielkopolskiej. Podczas szkolenia omówione zostały zdarzenia z dnia 6 lipca 2018 roku do których doszło na 189 i 195 km autostrady A2. Poruszono tematy związane z bezpiecznym dojazdem do miejsca zdarzenia, prawidłowym ustawieniem pojazdów ratowniczych na terenie działań, zabezpieczeniem terenu akcji oraz współpracą ze służbami autostradowymi. W trakcie spotkania każde z zagadnień było szeroko omówione i przedyskutowane przez uczestników szkolenia.
Opracowanie: st. kpt. Marcin Włodarczyk, zdjęcia: st. kpt. Marcin Włodarczyk