IMG 0089W dniu 29 stycznia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej odbyło się seminarium poświęcone analizie porównawczej działań ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu średzkiego w latach 2013/2014 oraz w okresie ostatnich 10 lat.

W naradzie uczestniczyli pracownicy systemu codziennego, zmianowego oraz oficerowie będący w dyspozycji Komendanta Powiatowego. W trakcie seminarium zostały przedstawione statystyki m.in.: ilości i rodzaju zdarzeń, rodzaju obiektu w którym występowały, przyczyn powstania zagrożenia, ilości osób poszkodowanych oraz czasów operacyjnych. Na podstawie analizy statystyk sformułowano wnioski, które będą wdrażane w szkoleniach na 2015 rok.
Materiał z seminarium zostanie przekazany na potrzeby Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w celu służbowego wykorzystania podczas szkoleń doskonalących.
Tekst: st. kpt. Maciej Kaczmarek, foto: Paweł Gawarecki