IMG 20180524 14211924 maja 2018 roku zespół inspekcyjny powołany przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, przeprowadził ćwiczenia sprawdzające z działań powodziowych pod kryptonimem „Powódź 2018” na terenie przeprawy promowej w Dębnie.

Ćwiczenia miały charakter niezapowiedziany a udział w nich brały siły i środki powiatu średzkiego oraz jarocińskiego. Założenia do wykonania postawione przez kierownika ćwiczeń polegały na ewakuacji osób z terenów odciętych z wody przy użyciu łodzi, wypompowywaniu wody z zalanych terenów oraz podwyższeniu korony wału przy pomocy rękawów przeciwpowodziowych.
Na miejsce ćwiczeń z ramienia władz samorządowych przybył starosta średzki Pan Marcin Bednarz oraz pracownicy wydziału zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa.
Podczas ćwiczeń obecny był także p.o. Komendant Powiatowy PSP w Środzie Wlkp. mł. bryg. Tomasz Skorlinski wraz z zastępcą mł. bryg. Maciejem Kaczmarkiem.
W ćwiczenia udział wzięły zastępy z JRG w Środzie Wielkopolskiej oraz Jarocina a także jednostki OSP z Pięczkowa, Krzykos, Klęki, Nowego Miasta nad Wartą, Zaniemyśla, Witowa i Sulęcina.
Opracowanie: kpt. Daniel Pawłowski, zdjęcia: Michał Tunkiewicz