6Kolejnym obiektem jaki Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Środzie Wielkopolskiej poddała rozpoznaniu operacyjnemu był kompleks hotelowo-gastronomiczny „Wielkopolanka” w Pętkowie.

Wszystkie trzy zmiany służbowe w dniach od 14 do 16 maja miały okazję zapoznać się z obiektem, jego zagrożeniami i zabezpieczeniami przeciwpożarowymi. Podczas powrotu z rozpoznania dnia 15 maja zastępy JRG Środa Wielkopolska oraz OSP z terenu powiatu zostały skierowane do miejscowości Bogusławki, gdzie zespół inspekcyjny Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu przeprowadził ćwiczenia połączone z inspekcją gotowości operacyjnej zmiany 2 JRG Środa Wielkopolska . Tematem ćwiczeń był pożar lasu podczas którego należało zbudować system dostarczania wody na duże odległości, podać skuteczne prądy wody z zachowaniem ciągłości jej podawania , zorganizować łączność radiową na potrzeby kierującego działaniem ratowniczym adekwatną do zaistniałego zdarzenia. Dalsza część inspekcji miała miejsce w siedzibie JRG Środa Wlkp. gdzie zostało sprawdzone przygotowanie ratowników oraz sprzętu do działań, przeprowadzono również test wiedzy ratowników. Na miejscu ćwiczeń obecny był p.o. Komendant Powiatowy PSP w Środzie Wlkp. mł. bryg. Tomasz Skorlinski. Całość inspekcji oceniona została na ocenę bardzo dobrą. W ćwiczeniach udział wzięły zastępy JRG Środa Wlkp., zastęp JRG Śrem oraz zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych z Krzykos, Klęki, Nowego Miasta nad Wartą i Pięczkowa.

Opracowanie: st. kpt. Marcin Włodarczyk, zdjęcia: KP PSP Środa Wlkp.