kreci7 lutego 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 3 w Środzie Wielkopolskiej odbyły się dwie prelekcje dla łącznej liczby prawie 400 uczniów klas trzecich i czwartych. Tematyka spotkania obejmowała szeroko rozumiane bezpieczeństwo, zostały omówione zagadnienia związane z zagrożeniami pożarowymi, zasady bezpiecznej ewakuacji oraz prawidłowego zgłaszania zdarzeń. W ramach akcji „Bezpieczne ferie 2018” zostały omówione tematy związane z bezpieczeństwem podczas okresu zimowego oraz zbliżających się ferii. Cieszy aktywność uczniów podczas tego typu spotkań oraz zainteresowanie tematyką związaną z bezpieczeństwem, oby nadchodzące ferie były prawdziwym odpoczynkiem z dala od zagrożeń jakie na nas czyhają.

Opracowanie: st. kpt. Marcin Włodarczyk, zdjęcia: mł. ogn. Paweł Grabowski