Slideshow CK

Nagłówek

logonowe kolor cmykpomniejszone                    logo starostwo                      nowy sroda                      herb dominowo                       herb krzykosy                      herb nmiasto                     zaniemysl herb              zosp

                                                    Powiat średzki           Środa Wlkp.               Dominowo                   Krzykosy           Nowe Miasto n/Wartą      Zaniemyśl        

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

w Środzie Wielkopolskiej

nieslyszacy

Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP prosi o wsparcie dla żony kolegi strażaka

GIS_aktualnosci_koronawirus

GIS cover2 1140x520

koronawirus_informatorKW_contenttop

koronawirus2

Koronawirus_przydatne_materialy

OLK 2020 CV info2

stop_pozarom_traw_contenttop

stop los

Błonkoskrzydłe_contenttop

osa blonkoskrzydle

Narada podsumowująca działalność średzkich strażaków za 2017 rok

15 lutego 2017 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej odbyła się narada podsumowująca działalność komendy za rok 2017.


Spotkanie rozpoczęło się od złożenia meldunku Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Arkadiuszowi Przybyle. Następnie odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej. Po czym nastąpiło rozpoczęcie narady rocznej w której udział wzięli:
• Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Arkadiusz Przybyła,
• Radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Mirosława Katarzyna Kaźmierczak,
• Wicestarosta Powiatu Średzkiego Piotr Kasprzak,
• Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska Wojciech Ziętkowski,
• Wójt Gminy Dominowo Krzysztof Pauter,
• Wójt Gminy Nowe Miasto nad Wartą Aleksander Podemski,
• Wójt Gminy Zaniemyśl Krzysztof Urbas,
• Wójt Gminy Krzykosy Andrzej Janicki,
• Prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Środzie Wielkopolskiej dh. Jerzy Bartkowiak,
• Komendant Powiatowy Policji w Środzie Wielkopolskiej insp. Paweł Wawrzyniak,
• I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Środzie Wlkp. nadkom. Przemysław Dymarski,
• Dyrektor Aresztu Śledczego w Środzie Wlkp. ppłk. Zbigniew Dolata,
• Komendant Straży Miejskiej w Środzie Wlkp. Marek Mikołajczak,
• funkcjonariusze i pracownicy cywilni średzkiej komendy.
W trakcie narady Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Środzie Wielkopolskiej st .kpt. Maciej Kaczmarek przedstawił zagadnienia związane z pionem operacyjnym i prewencyjnym natomiast Komendant Powiatowy PSP w Środzie Wielkopolskiej bryg. Jarosław Kuderczak omówił sprawy kadrowe, finansowe, kwatermistrzowskie i techniczne realizowane w 2017 roku przez średzkich strażaków jak również planowane przedsięwzięcia na 2018 rok. Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Arkadiusz Przybyła podziękował średzkim strażakom za służbę .Omówił następnie zadania realizowane na szczeblu wojewódzkim w zakresie ochrony przeciwpożarowej w roku ubiegłym i nakreślił najważniejsze plany na rok 2018. Przybyli na naradę samorządowcy wysoko ocenili współpracę i zaangażowanie średzkich strażaków i zadeklarowali dalszą pomoc i współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Bardzo dobrze została także oceniona współpraca z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. Na zakończenie narady Komendant Powiatowy PSP w Środzie Wielkopolskiej bryg. Jarosław Kuderczak podziękował wszystkim zaproszonym gościom za wsparcie w 2017 roku oraz słowa uznania i podziękowania złożył załodze średzkiej komendy za trud, profesjonalizm i zaangażowanie w akcjach ratowniczo- gaśniczych oraz działania i przedsięwzięcia podjęte na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie Powiatu Średzkiego.

Opracowanie: st. kpt. Marcin Włodarczyk, zdjęcia: Michał Tunkiewicz

Adres

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

ul. Libelta 2a

63-000 Środa Wielkopolska

GPS:

52°13'08.63"N, 17°17'05.29"E

Kontakt

Sekretariat:

Tel. +48 477 71 9400

Fax: +48 61 22 20 758

E-mail: kppspsroda@psp.wlkp.pl

Stanowisko Kierowania KP PSP

Tel. +48 477 71 9498

E-mail: kpsroda@psp.wlkp.pl

Oficer prasowy

kpt. Daniel Pawłowski

Tel. +48 477 71 9413

Tel. kom. +48 785 423 266

E-mail: rzeczniksroda@psp.wlkp.pl

A4 Infociacho