IMG 236716 grudnia 2017 roku przeprowadzone zostaną na terenie KP PSP w Środzie Wlkp. V Manewry Medyczne jednostek OSP.

Tematem ćwiczeń będzie prowadzenie działań z zakresu ratownictwa medycznego i technicznego podczas zdarzeń, które mogą mieć miejsce podczas realnych działań ratowniczo - gaśniczych.
Ćwiczenia rozpoczną się o godz. 8:30, a planowane ich zakończenie odbędzie się około godziny 13.00. Celem manewrów jest przypomnienie zasad i procedur, oraz zachowania w takich sytuacjach i pomocy poszkodowanym.
Serdecznie zapraszamy ekipy OSP z powiatu średzkiego.

Opracowanie: kpt. Michał Bartkowiak