126 października 2017 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Środzie Wlkp. spotkali się przedstawiciele samorządów powiatowych i gminnych odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe, przedstawiciel GDDKiA Rejon Środa Wlkp., kierownictwo KP Policji w Środzie Wlkp., oraz KP PSP w Środzie Wlkp.

Celem spotkania było wspólne opracowanie zasad współpracy oraz sporządzenie wykazu sprzętu mogącego posłużyć do wsparcia działań ratowniczych w sytuacji nieprzejezdności szlaków komunikacyjnych i zagrożeń związanych z okresem zimowym. Spotkanie było okazją do merytorycznej dyskusji i wymiany doświadczeń co w przyszłości może przełożyć się na bardziej owocne współdziałanie samorządów ze służbami w realnych zdarzeniach na terenie naszego powiatu.

Opracowanie: kpt. Michał Bartkowiak, zdjęcia: Michał Tunkiewicz