20171009 090742Przełom września i października to czas wzmożonych próbnych ewakuacji w placówkach oświatowych. Dnia 9 października 2017 roku przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej udali się do Zespołu Szkół w Pięczkowie oraz do Szkoły Podstawowej w Kolniczkach w roli obserwatorów próbnych ewakuacji. Spotkania te były doskonałą okazją do przypomnienia zarówno dzieciom jak również personelowi placówek zasad prawidłowego zachowania w momencie powstania zagrożenia. Podczas prelekcji omówiono jak prawidłowo zachować się w razie powstania pożaru oraz zasady zgłaszania zdarzeń. Funkcjonariusze odpowiedzieli na szereg pytań kierowanych w ich stronę a także sprawdzili dokumentację oraz wyposażenie placówek w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Opracowanie: st. kpt. Marcin Włodarczyk, zdjęcia: st. kpt. Piotr Musielak