20170922 11490522 września 2017 roku funkcjonariusz z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej razem z przedstawicielem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Środzie Wielkopolskiej, uczestniczył w wizytacjach gospodarstw rolnych.
Wizytacja miała na celu przekazanie podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego jakie powinny obowiązywać w budynkach oraz na terenach gospodarstw rolnych. Szczególny nacisk został położony na zapoznanie rolników z zasadami prawidłowego usytuowania stogów. Na zakończenie każdy z obecnych otrzymał ulotkę informacyjną zawierającą podstawowe zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego na obszarach wiejskich.

Opracowanie: st. kpt. Piotr Musielak, zdjęcia: Magdalena Grzegorzewicz