11. JRG Środa Wielkopolska zrealizowała kolejny blok tematyczny w ramach doskonalenia zawodowego z następujących tematów:
• doskonalenie technik obsługi pojazdów pożarniczych, obsługa pomp pożarniczych, przetłaczanie i przepompowywanie wody na duże odległości;
• rodzaje pożarów lasu, ogólne zasady ich gaszenia;
• poszukiwanie osób utopionych na akwenach wodnych;
• szkolenie ze sprzętem pływającym wykorzystywanym podczas działań na wodzie w okresie letnim;
• zautomatyzowany defibrator zewnętrzny – AED;
• uprawnienia kierującego akcją ratowniczą;
• walory techniczno-użytkowe pojazdów gaśniczych w JRG wykorzystywanych podczas akcji ratownictwa technicznego;
• przyrządy pomiarowe i ich praktyczne użycie.

2. Zastęp z JRG Środa Wielkopolska brał udział w ćwiczeniach z zakresu gaszenia pożarów lasów, które zostały przeprowadzone przez zespół inspekcyjny Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu na terenie powiatu wrzesińskiego.

3. Okres wakacyjny to także doskonała okazja do spotkań z dziećmi w ramach akcji” Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” nad którymi honorowy patronat sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji pan Mariusz Błaszczak. Pogadanki na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa odbyły się na terenie JRG, w Domu Kultury w Środzie, nad zalewem średzkim oraz na plaży w Zaniemyślu.

Opracowanie: st. kpt. Marcin Włodarczyk, zdjęcia: archiwum KP PSP Środa Wlkp.