IMG 20170613 09524313 czerwca 2017 r. Komendę Powiatową PSP w Środzie Wielkopolskiej odwiedzili uczniowie i przedszkolaki z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Słupi Wielkiej. Początek odwiedzin to wizyta w Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego PSP gdzie dyżurny omówił zasady zgłaszania zdarzeń na numery alarmowe 112 i 998. Następnie na wozowni została przeprowadzona dla dzieci pogadanka na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa i zasad bezpiecznego zachowania. Prelekcję zakończył pokaz sprzętu bojowego, a każde z dzieci mogło poczuć się jak prawdziwy strażak podczas „akcji gaszenia” pożaru.
Opracowanie: kpt. Michał Bartkowiak, zdjęcia: Michał Tunkiewicz