16 czerwca 2017 roku w budynku Gimnazjum nr 1 w Środzie Wielkopolskiej zostało przeprowadzone kolejne spotkanie instruktażowe z nauczycielami z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa. Prelekcje prowadził Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej bryg. Jarosław Kuderczak oraz Starszy Specjalista ds. Kontrolno – Rozpoznawczych st. kpt. Piotr Musielak.

Podczas spotkania szczególny nacisk został położony na omówienie zagadnień dotyczących opracowania wewnętrznych procedur ewakuacyjnych, praktycznego sprawdzenia warunków ewakuacji, sposobów alarmowania użytkowników budynku oraz jednostek PSP, sposobów postępowania na wypadek pożaru oraz innego miejscowego zagrożenia, znajomości działania sprzętu ochrony przeciwpożarowej, przeglądów i konserwacji.

Na zakończenie Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej podziękował dyrektorowi szkoły za możliwość przeprowadzenia instruktażu oraz poinformował o organizowanych na terenie kraju akcjach prewencyjnych, zachęcając jednocześnie nauczycieli do przeprowadzania pogadanek związanych z bezpieczeństwem z uczniami podczas zajęć lekcyjnych.

Opracowanie: st. kpt. Piotr Musielak, zdjęcia: Michał Tunkiewicz