123 – 25 maja 2017 roku komisja powołana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. przeprowadziła okresowe przeglądy techniczne Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych spoza KSRG typu „S” z terenu powiatu średzkiego.


Czynności komisji polegały na sprawdzeniu:
- sprawności technicznej pojazdów, sprzętu pływającego, sprzętu silnikowego oraz innego sprzętu pożarniczego
- stanu zaplecza obsługowo – naprawczego i garażowego
- dokumentacji eksploatacyjnej pojazdów i sprzętu
- stanu bhp pomieszczeń garażowych i sprzętu stanowiącego wyposażenie pojazdów pożarniczych
Druhowie z Jednostek OSP wykazali się dużym zaangażowaniem w przygotowaniu sprzętu
oraz pomieszczeń. Codzienna konserwacja i dbałość o sprzęt, sprawia że Jednostki są przygotowane na bardzo wysokim poziomie do prowadzenia działań operacyjnych.
Zdjęcia i opracowanie: Michał Tunkiewicz