Slideshow CK

Nagłówek

logonowe kolor cmykpomniejszone                    logo starostwo                      nowy sroda                      herb dominowo                       herb krzykosy                      herb nmiasto                     zaniemysl herb              zosp

                                                    Powiat średzki           Środa Wlkp.               Dominowo                   Krzykosy           Nowe Miasto n/Wartą      Zaniemyśl        

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

w Środzie Wielkopolskiej

nieslyszacy

Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP prosi o wsparcie dla żony kolegi strażaka

GIS_aktualnosci_koronawirus

GIS cover2 1140x520

koronawirus_informatorKW_contenttop

koronawirus2

Koronawirus_przydatne_materialy

OLK 2020 CV info2

stop_pozarom_traw_contenttop

stop los

Błonkoskrzydłe_contenttop

osa blonkoskrzydle

Dzień Strażaka 2017 roku

119 maja 2017 roku na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. odbyła się uroczystość obchodów Powiatowego Dnia Strażaka oraz 25 - lecia Państwowej Straży Pożarnej.

W uroczystości wzięli udział funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp., emeryci, delegacje i poczty sztandarowe z jednostek OSP powiatu średzkiego oraz zaproszeni goście w osobach:
- Radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Mirosława Katarzyna Kaźmierczak,

- przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Wiesław Pokorski,
- Starosta Średzki Marcin Bednarz,
- Wicestarosta Średzki Piotr Kasprzak,
- Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska Wojciech Ziętkowski,
- Wiceburmistrz Miasta Środa Wielkopolska Ernest Iwańczuk,
- Skarbnik Powiatu Średzkiego Michał Żabiński,
- Wójt Gminy Dominowo Krzysztof Pauter,
- Wójt Gminy Zaniemyśl-Zastępca Bogdan Schwanke,
- Prezes Oddziału Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Środzie Wielkopolskiej dh Jerzy Bartkowiak,
- Zastępca Komendanta Policji w Środzie Wielkopolskiej kom. Przemysław Dymarski,
- Dyrektor Aresztu Śledczego w Środzie Wielkopolskiej ppłk Zbigniew Dolata,
- Komendant Straży Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej p.o. Marek Mikołajczak,
- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej Aneta Kłopot - Wartecka,
- były Zastępca Dyrektora Biura Finansów KG PSP st. bryg. w st. spocz. Andrzej Król,
- były Komendant Powiatowy PSP w Środzie Wlkp. st. bryg. w st. spocz. Marian Przewoźniak,
- Prezes Koła Emerytów i Rencistów Nr 26 przy KP PSP w Środzie Wlkp. Aurelia Burzawa - Maik,
- grono sympatyków średzkich strażaków z powiatu średzkiego.

Komendant Powiatowy PSP w Środzie Wielkopolskiej bryg. Jarosław Kuderczak, powitał przybyłych gości oraz obchodzących swoje święto strażaków. W swoim wystąpieniu podziękował strażakom za zaangażowanie w codziennej służbie, przekazał również wyrazy uznania strażakom z Ochotniczych Straży Pożarnych, emerytom pożarnictwa. Podziękowania otrzymali również przedstawiciele władz samorządowych oraz średzcy przedsiębiorcy za okazywaną przychylność i współpracę.


W dalszej części uroczystości nastąpiło wręczenie odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe, przeniesień na wyższe stanowiska służbowe oraz wyróżnień.
Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego nr 233/31/2016 z dnia 29 września 2016 r. oraz nr 284/41/2017 z dnia 6 kwietnia 2017r. odznaczono:
„Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza”:
- dh Bogdana Budzynia,
- dh Dariusza Podgajskiego.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. Wielkopolskiego Nr 1/1/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. odznaczono:
„Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa”:
-Stefana Kleczewskiego
-Wandę Kucznerowicz
- dh Mirosława Jankowiaka
- Stanisława Marciniaka
- dh Daniela Pachurę
- dh Przemysława Pawlaka
- dh Mirosława Stachowiaka

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2017 odznaczono:
„Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa”:
- str. Pawła Gawareckiego
- st. asp. Wojciecha Janickiego
- dh Andrzeja Jankowiaka
- dh Stanisława Ochowiaka

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozkazem personalnym Nr 137/kadr/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r. nadał:
stopień kapitana
- mł. kpt. Michałowi Bartkowiakowi

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym Nr 1/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r. nadał:
stopień aspiranta:
- mł. asp. Pawłowi Gumiennemu

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym Nr WK.123.8.2016 z dnia z dnia 19 kwietnia 2017 r. nadał:
stopień ogniomistrza:
- mł. ogn. Karolowi Łagodzie,
- mł. ogn. Bartłomiejowi Nowickiemu.
stopień młodszego ogniomistrza:
- st. sekc. Pawłowi Fedorowiczowi,
- st. sekc. Mateuszowi Olejniczakowi.
stopień starszego sekcyjnego:
- sekc. Marcinowi Adryanowi,
- sekc. Jackowi Czarnemu,
- sekc. Robertowi Ratajczakowi,
- sekc. Joannie Szulc.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej rozkazem personalnym Nr PO.123.3.2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. nadał:
stopień starszego strażaka:
- str. Szymonowi Kosmowskiemu,
- str. Łukaszowi Wiśniowskiemu.


Podczas Zjazdu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych województwa wielkopolskiego w dniu 8 kwietnia 2017 roku zostało wręczone odznaczenie: „Złoty Znak Związku”:
- dh Grzegorzowi Borowskiemu.
Podczas Gminnych Obchodów Dnia Strażaka oraz 70 – lecia OSP Klęka, które odbyły się 06.05.2017 w Klęce, zostało wręczone odznaczenie: „Złoty Znak Związku”:
- dh Krzysztofowi Cichoniowi


W obchodach Wielkopolskiego Dnia Strażaka w Krotoszynie 6 maja 2017 r w związku z plebiscytem „Głosu Wielkopolskiego”, Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu i Wojewódzkiego Związku OSP:
- I miejsce Najpopularniejszym Strażakiem Ochotnikiem Powiatu Średzkiego został dh. Radosław Marciniak,
- I miejsce Najpopularniejszą Jednostką OSP Powiatu Średzkiego została OSP Dominowo.

Podczas obchodów Dnia Strażaka, które odbyły się 12 maja 2017 r. na Ostrowie Tumskim w Poznaniu został wręczony awans na wyższy stopień służbowy:
stopień brygadiera
- mł. bryg. Jarosławowi Kuderczakowi

Za wykonywanie powierzonych zadań służbowych w sposób wyróżniający Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, decyzją z dnia 25 kwietnia 2017 r. przyznał nagrodę:
- st. kpt. Piotrowi Musielakowi,
- st. ogn. Marcinowi Waśkowiakowi.

Decyzją z dnia 19 maja 2017 r. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej na wyższe stanowiska służbowe zostali przeniesieni:
- st. str. Szymon Kosmowski,
- st. str. Łukasz Wiśniowski.

Następnie głos zabrali zaproszeni Goście, którzy złożyli okolicznościowe życzenia oraz gratulowali wyróżnień i awansów. W imieniu Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej podziękowania za codzienną służbę ochotnikom i strażakom zawodowym złożył bryg. Wiesław Pokorski.

Opracowanie: kpt. Michał Bartkowiak, Zdjęcia: Michał Tunkiewicz

Adres

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

ul. Libelta 2a

63-000 Środa Wielkopolska

GPS:

52°13'08.63"N, 17°17'05.29"E

Kontakt

Sekretariat:

Tel. +48 477 71 9400

Fax: +48 61 22 20 758

E-mail: kppspsroda@psp.wlkp.pl

Stanowisko Kierowania KP PSP

Tel. +48 477 71 9498

E-mail: kpsroda@psp.wlkp.pl

Oficer prasowy

kpt. Daniel Pawłowski

Tel. +48 477 71 9413

Tel. kom. +48 785 423 266

E-mail: rzeczniksroda@psp.wlkp.pl

A4 Infociacho