112 kwietnia przedstawiciele Komendy PSP ze Środy Wielkopolskiej uczestniczyli w próbnym alarmie ewakuacyjnym dla ponad 450 uczniów z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej.
Po sprawnej ewakuacji Z-ca Komendanta Powiatowego st. kpt. Maciej Kaczmarek przedstawił nauczycielom biorącym udział w ćwiczeniach wnioski z przeprowadzonego alarmu i przypomniał podstawowe zasady obowiązujące podczas ewakuacji. Spotkanie z kadrą pedagogów było doskonałą okazją do budowania świadomości oraz wiedzy nauczycieli i wychowawców związanej z zagrożeniami ze strony tlenku węgla, niebezpieczeństw podczas wypalania traw oraz ogólnej problematyki związanej z ochroną przeciwpożarową.


Opracowanie: st. kpt. Maciej Kaczmarek, zdjęcia: st. kpt. Piotr Musielak