14 kwietnia 2017 roku na terenie Leśnictwa Lubonieczek - Nadleśnictwo Jarocin odbyły się ćwiczenia doskonalące umiejętności pracy pilarkami przez strażaków wszystkich zmian służbowych JRG Środa Wielkopolska oraz OSP Zaniemyśl i Kępa Wielka.

Szkolenie rozpoczęło się od części teoretycznej zrealizowanej w remizie OSP Zaniemyśl w której omówiono zasady BHP i techniki ścinki drzew. Część praktyczną pod okiem doświadczonego instruktora - pilarza przeprowadzono na miejscu zrębu gdzie omówiono zasady usuwania wiatrołomów i drzew pochylonych, a każdy strażak samodzielnie dokonał ścinki wybranego drzewa. Ćwiczenia zakończyły się podsumowaniem i wspólnym posiłkiem. Podziękowania za organizację ćwiczeń dla: OSP Zaniemyśl, Leśniczego Leśnictwa Lubonieczek Pana Krzysztofa Baczyńskiego, instruktora – pilarza Pana Łukasza Jaworskiego, Zakładu Usługowo - Leśno-Handlowego Pani Katarzyny Jaworskiej za udostępnienie na miejscu ćwiczeń ciągnika zrywkowego z operatorem.

Opracowanie i zdjęcia: mł. kpt. Michał Bartkowiak.