1Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej przeprowadziła w dniach 18-19 marca 2017r. Szkolenie dla ratowników OSP z Zakresu Działań Przeciwpowodziowych oraz Ratownictwa na Wodach.
Szkolenie miało na celu przygotowanie strażaków ratowników OSP do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań podczas powodzi oraz likwidacji jej skutków, a także podejmowania zadań ratowniczych na wodach śródlądowych i powodziowych terenach zalewowych.
Zajęcia teoretyczne odbywały się w siedzibie Komendy natomiast zagadnienia praktyczne zostały zrealizowane na plaży i zalewie średzkim.
W kursie wzięło udział 18 strażaków ochotników jednostek OSP powiatu średzkiego. Wszyscy uczestnicy kursu pomyślnie zdali egzamin końcowy i otrzymali z rąk Komendanta Powiatowego PSP w Środzie Wielkopolskiej mł. bryg. Jarosława Kuderczaka świadectwa ukończenia szkolenia.


Opracowanie: mł. bryg. Bogusław Podgórski, zdjęcia: mł. kpt. Daniel Pawłowski