11W związku z zainicjowaną przez Wojewodę Wielkopolskiego pogadanką edukacyjną skierowaną dla seniorów, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej kontynuując realizację zadań w ramach kampanii społecznej „Czad i Ogień – Obudź Czujność” w dniu 6 marca 2017 roku podjęli działania edukacyjno – profilaktyczne w tym zakresie.
Spotkanie z udziałem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej zostało przeznaczone dla seniorów Domu Pogodnej Jesieni w Środzie Wielkopolskiej.
Podczas pogadanki zostały omówione zagrożenia sezonu zimowego związane z użytkowaniem przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, pożary sadzy w kominach oraz zagrożenia związane z tlenkiem węgla. Szczególny nacisk został położony na podniesienie świadomości w zakresie wyposażania mieszkań w czujki tlenku węgla oraz dymu.

Opracowanie: st. kpt. Piotr Musielak, zdjęcia: Michał Tunkiewicz