21 marca 2017 roku w budynku Ośrodka Kultury w Środzie Wielkopolskiej odbyło się spotkanie edukacyjne poświęcone zasadom bezpieczeństwa w czasie sezonu zimowego.


Podczas spotkania zostały omówione zagrożenia związane z powstawaniem tlenku węgla oraz zagrożenia związane z użytkowaniem przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Ponadto w prosty sposób objaśniono zasady stosowania oraz instalowania w budynkach czujek tlenku węgla oraz dymu.

Opracowanie: st. kpt. Piotr Musielak, zdjęcia: Michał Tunkiewicz