1121 lutego 2017 roku funkcjonariusz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej odwiedził dzieci z Zespołu Szkół w Krzykosach.


Wizyta strażaka była doskonałą okazją do realizacji zagadnień ogólnopolskiej kampanii społecznej „Czad i ogień. Obudź Czujność”. Podczas spotkania zostały omówione zagrożenia związane z użytkowaniem przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, pożary sadzy w kominach oraz zagrożenia związane z tlenkiem węgla.
Dzieci miały możliwość zapoznania się ze specyfiką służby strażaka, umundurowaniem oraz wysłuchania prelekcji na temat zagrożeń jakie stwarza pożar dla człowieka. Szczególną uwagę poświecono omówieniu podstawowych zasad gaszenia pożarów oraz zachowania ostrożności podczas posługiwania się ogniem otwartym.
W dalszej części przypomniano dzieciom znajomość numerów alarmowych oraz w prosty sposób omówiono procedurę postępowania w przypadku zauważenia pożaru lub innego niebezpieczeństwa.

Opracowanie: st. kpt. Piotr Musielak, zdjęcia: Zespół Szkół w Krzykosach