tytu owe16 lutego 2017 r. na terenie zakładu Meblo Kompleks zajmującej się produkcją wyposażenia meblowego w Strzeszkach koło Środy Wielkopolskiej odbyły się ćwiczenia, w których uczestniczyli strażacy JRG w Środzie Wlkp. oraz druhowie z jednostki OSP Koszuty.

Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie sprawności ewakuacji, sposobu obiegu informacji i zachowania pracowników zakładu w momencie ogłoszenia alarmu pożarowego. Obiekt był wcześniej znany strażakom ponieważ w miesiącu styczniu przeprowadzone zostało jego rozpoznanie operacyjne. Wspólne ćwiczenia były okazją współdziałania jednostek PSP i OSP podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w realnym otoczeniu. Po zakończeniu ćwiczeń kierownictwo zakładu wspólnie z Komendantem Powiatowym PSP w Środzie Wlkp. mł. bryg. Jarosławem Kuderczakiem podsumowali przeprowadzone ćwiczenia.
Opracowanie i zdjęcia: mł. kpt. Michał Bartkowiak