1Z inicjatywy Powiatowego Lekarza Weterynarii Powiatu Średzkiego Pana Dariusza Karczewskiego który był jednocześnie głównym prelegentem odbyło się w dniu 12 stycznia 2017 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego szkolenie poświęcone zasadom organizowania działań podczas ewentualnego wystąpienia ogniska ptasiej grypy na terenie powiatu średzkiego.
Celem szkolenia było omówienie procedury postępowania na wypadek stwierdzenia ogniska choroby oraz procedur obowiązujących poszczególne służby. Została także omówiona aplikacyjnie symulacja likwidacji ogniska ptasiej grypy na jednej ze średzkich ferm drobiu.
W szkoleniu uczestniczył Wicestarosta Powiatu średzkiego Pan Piotr Kasprzak, przedstawiciele służby i inspekcji weterynaryjnej, członkowie zarządzania kryzysowego z powiatu i gmin, oraz kierownictwo średzkiej policji i straży pożarnej.

Opracowanie : mł. kpt. Michał Bartkowiak, zdjęcia: Marek Witczak