18 grudnia 2016 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej odbyło się spotkanie w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Czad i ogień. Obudź czujność” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.


W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele samorządów terytorialnych, dyrektorzy szkół, zarządów Ochotniczych Straży Pożarnych, służb, instytucji, oraz lokalnej prasy powiatu średzkiego.
Cele kampanii przedstawił Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej mł. bryg. Jarosław Kuderczak.
Starszy kapitan Piotr Musielak w prezentacji zobrazował przyczyny, skutki oraz przeciwdziałanie zagrożeniom, a także możliwości poprawy bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu średzkiego.
Zostały omówione sposoby zapobiegania zagrożeniom występującym w okresie grzewczym poprzez okresowe przeglądy przewodów kominowych, instalacji, urządzeń elektrycznych, grzewczych i gazowych.
Na zakończenie spotkania wywiązała się dyskusja podczas której wskazano na zasadność wyposażania mieszkań, domów i obiektów użyteczności publicznej w czujki tlenku węgla i dymu.
Obecnym na spotkaniu przekazano ulotki związane z kampanią „Czad i ogień. Obudź czujność”.


Opracowanie: mł. bryg. Bogusław Podgórski, zdjęcia: Michał Tunkiewicz, Jarosław Krzemiński