20161104 1017164 listopada 2016 r. w sali gminnego ośrodka kultury w Dominowie odbyło się spotkanie z sołtysami z terenu gminy Dominowo poświęcone zasadom bezpieczeństwa podczas sezonu grzewczego.

Podczas spotkania zostały omówione zagrożenia związane z użytkowaniem przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, pożary sadzy w kominach oraz zagrożenia związane z tlenkiem węgla.
Z ramienia straży pożarnej szkolenie prowadził st. kpt. Piotr Musielak.

Opracowanie: st. kpt. Piotr Musielak, zdjęcia: Magdalena Grzegorzewicz