121 października 2016 r. w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej, w ramach prewencji społecznej odbyło się spotkanie z właścicielami oraz zarządcami budynków mieszkalnych wielorodzinnych, poświecone zasadom bezpieczeństwa podczas sezonu grzewczego.

W spotkaniu, którego organizatorem był Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej, uczestniczył Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Środzie Wielkopolskiej oraz mistrz kominiarski.

Zaproszeni prelegenci w bardzo syntetyczny sposób przedstawili przybyłym gościom następujące zagadnienia:

Omówienie wybranych przepisów przeciwpożarowych oraz charakterystyka pożarów powstałych na terenie powiatu średzkiego w 2015 r. oraz w I połowie 2016 r. – st. kpt. Piotr Musielak,

Utrzymanie obiektów budowlanych w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” oraz sposób prowadzenia książki obiektu budowlanego – Przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

Zagrożenia związane z użytkowaniem przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, pożary sadzy w kominach oraz zagrożenia związane z tlenkiem węgla – mistrz kominiarski.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem uczestników i będzie w przyszłości kontynuowane.

Opracowanie: st. kpt. Piotr Musielak, zdjęcia: mł. kpt. Daniel Pawłowski