01

Harmonogram szkolenia w miesiącu czerwcu 2016 roku obejmował doskonalenie z zakresu wielu dziedzin ratownictwa. W zajęciach praktycznych uczestniczyły zmiany służbowe JRG oraz strażacy jednostek OSP.

Przeprowadzono szkolenia z zakresu: ratownictwa wodnego na poziomie podstawowym - między powiatowe ćwiczenia pod kryptonimem "Prom 2016” na Jeziorze Raczyńskim w Zaniemyślu oraz rozpoznanie obiektu Zalew Średzki ratownictwa chemicznego – przypomniano procedury "współdziałania podczas zagrożeń terrorystycznych” przy usuwaniu rozsypanej nieznanej substancji chemicznej. Ćwiczenia połączono z ewakuacją uczniów w Zespole Szkół Akademickich w Środzie Wlkp. Tematykę kontynuowano, także na placu JRG gdzie ćwiczono uszczelnianie zbiorników przy wyciekach z wykorzystaniem dostępnego sprzętu, taktykę gaszenia pożaru realizowano podczas dwóch ćwiczeń z innymi służbami w Areszcie Śledczym w Środzie Wlkp. oraz zakładzie produkującym autobusy Solaris Bus&Coach S.A. w Środzie Wlkp. ratownictwa technicznego i drogowego – na placu JRG wykorzystując uszkodzony pojazd doskonalono techniki usuwania elementów wraku pojazdu w celu dotarcia do poszkodowanego, ewakuacji oraz wdrożenia kpp. W ramach szkolenia podczas zajęć teoretycznych korzystano z wiedzy przedstawiciela autostrady który szczegółowo omówił "Plan działań ratowniczych autostrady A2”.

Opracowanie: st. kpt. Tunkiewicz Zbigniew, zdjęcia: archiwum KP PSP Środa Wlkp.