116 i 17 czerwca 2016 roku na zaproszenie dyrekcji dwóch szkół ze Słupi Wielkiej oraz Kolniczek doszło do spotkania funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. z uczniami.

Spotkanie po raz kolejny było okazją do realizacji profilaktyki pożarowej w ramach programu ,, Zgaś ryzyko” oraz ,,Bezpieczne Wakacje”. Uczniowie obu szkół mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką służby strażaka, zobaczyć pojazd gaśniczy, wysłuchać prelekcji na temat zagrożeń jakie stwarza pożar oraz inne niebezpieczeństwa podczas spędzania wolnego czasu . Była także, okazja do przypomnienia uczniom numerów służb ratowniczych, a starsze klasy miały możliwość przećwiczenia na fantomach procedur prowadzenia pierwszej pomocy. Dzieci chętnie uczestniczyły w szkoleniu prowadzonym pod okiem strażaków oraz wychowawców klas. Przekazane uwagi bezpiecznego zachowania się podczas zabawy oraz życzenia miłego spędzenia wakacji niech będą dla uczniów dobrą wróżbą na najbliższe dwa miesiące.
Opracowanie i zdjęcia ; st. kpt. Zbigniew Tunkiewicz , st. kpt. Piotr Musielak