1Pewną tradycją stało się, iż na początku czerwca organizowane są wspólne ćwiczenia średzkich służb; Aresztu Śledczego, Policji, Straży Miejskiej oraz Państwowej straży Pożarnej na terenie Aresztu śledczego przy ul. Garncarskiej w Środzie Wlkp.

Przygotowany scenariusz ćwiczeń obejmował praktyczne sprawdzenie umiejętności współdziałania w warunkach zagrożenia wewnętrznego jednostki penitencjarnej oraz sprawności działania pozostałych służb ratowniczych. Przydzielone zadania dla strażaków to prowadzenie działań ratowniczych polegających na ewakuacji osoby poszkodowanej z pomieszczenia przy kuchni oraz likwidacji niegroźnego pożaru będącego konsekwencją buntu osadzonych. Kolejnym zadaniem była potrzeba ewakuacji uwięzionego funkcjonariusza z jednego z pomieszczeń na wysokości pierwszego piętra przy użyciu sprzętu specjalnego podnośnika SH-24, przy jednoczesnej potrzebie usunięcia z okna zabezpieczenia w postaci siatki metalowej. Po ewakuacji osoba z oznakami niepokoju i lekkiego zdenerwowania została przekazana pod opiekę kierownictwa aresztu . Wspólne ćwiczenia zakończyły się podsumowaniem oraz wspólnym posiłkiem – tradycyjną grochówką.
Opracowanie i zdjęcia; st. kpt. Zbigniew Tunkiewicz KP PSP Środa Wlkp.