4

20 maja 2016 r. na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. odbyła się uroczystość obchodów Powiatowego Dnia Strażaka.  W uroczystości wzięli udział funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp., emeryci, renciści, delegacje i poczty sztandarowe z jednostek OSP powiatu średzkiego oraz zaproszeni goście w osobach:
- Radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Mirosława Kaźmierczak,
- przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Paweł Pohl,
- Starosta Średzki Marcin Bednarz,
- Wicestarosta Średzki Piotr Kasprzak,
- Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska Wojciech Ziętkowski,
- Wiceburmistrz Miasta Środa Wielkopolska Ernest Iwańczuk,
- Przewodnicząca Rady Powiatu Średzkiego Ewa Kusik,
- Skarbnik Powiatu Średzkiego Michał Żabiński,
- Wójt Gminy Dominowo Krzysztof Pauter,
- Wójt Gminy Zaniemyśl Krzysztof Urbas,
- Wójt Gminy Krzykosy Andrzej Janicki,
- Wójt Gminy Nowe Miasto nad Wartą Aleksander Podemski,
- Prezes Oddziału Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Środzie Wielkopolskiej dh Jerzy Barkowiak,
- Komendant Policji w Środzie Wielkopolskiej insp. Paweł Wawrzyniak,
- Dyrektor Aresztu Śledczego w Środzie Wielkopolskiej ppłk Zbigniew Dolata,
- Komendant Straży Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Paweł Ludwiczak,
- Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Zofia Minge,
- Kapelan Średzkich Strażaków ks. dr Krzysztof Michalczak,
- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej Aneta Kłopot -Wartecka,
- Prezes Bractwa Kurkowego Jan Lis,
- były Zastępca Dyrektora Biura Finansów KG PSP st. bryg. w st. spocz. Andrzej Król,
- były Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. w st. spocz. Stefan Kalak,
- były Komendant Powiatowy PSP w Środzie Wlkp. st. bryg. w st. spocz. Marian Przewoźniak
- Prezes Koła Emerytów i Rencistów Nr 26 przy KP PSP w Środzie Wlkp. Aurelia Burzawa - Maik,
- grono sympatyków średzkich strażaków z powiatu średzkiego.
Komendant Powiatowy PSP w Środzie Wielkopolskiej mł. bryg. Jarosław Kuderczak, powitał przybyłych gości oraz obchodzących swoje święto strażaków. W swoim wystąpieniu podziękował strażakom za ich oddanie i zaangażowanie w codziennej służbie, przekazał również wyrazy uznania strażakom z Ochotniczych Straży Pożarnych, emerytom i rencistom pożarnictwa. Podziękowania otrzymali również przedstawiciele władz samorządowych oraz lokali przedsiębiorcy za okazywaną przychylność i dobrą współpracę.
W dalszej części uroczystości nastąpiło wręczenie odznaczeń, awansów na wyższe stopnie służbowe, przeniesień na wyższe stanowiska służbowe oraz wyróżnień.
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. Wielkopolskiego z dnia 12 kwietnia 2016 „Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczono:
- dh Aleksander Komorowicz
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. wielkopolskiego z dnia 12 kwietnia 2016 „Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczono:
- asp. Ryszard Frach
- Paweł Ludwiczak
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. wielkopolskiego z dnia 28 marca 2015 „ Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczono:
- dh Piotr Bandosz
- mł. ogn. Artur Graczyk
- dh Waldemar Hut
- st. ogn. Piotr Krawczyk
- dh Krzysztof Rozmiarek
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozkazem personalnym z dnia 28 kwietnia 2016 r. nadał stopień starszego kapitana:
-kpt. Piotrowi Musielakowi
- kpt. Zbigniewowi Tunkiewiczowi
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym z dnia 18 kwietnia 2016 r. nadał:
- mł. asp. Ryszardowi Frachowi - stopień aspiranta
Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. nadał:
- st. str. Leszkowi Kuderskiemu - stopień sekcyjnego
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej rozkazem personalnym z dnia 29 kwietnia 2016 r. nadał stopień starszego strażaka:
- str. Piotrowi Cichoniowi
-str. Adamowi Lachowiczowi
Podczas obchodów Wielkopolskiego Dnia Strażaka, które odbyły się 8 maja 2016 r. w Borku Wielkopolskim zostały wręczone odznaczenia i nominacje na wyższy stopień służbowy:
Złoty Znak Związku:
- dh Zygmuntowi Barcikowi
- dh Jerzemu Bartkowiakowi
Odznaka Honorowa „Semper Vigilant”:
-dh Wiesławowi Zającowi
Nominacja na stopień młodszego brygadiera:
- st. kpt. Bogusławowi Podgórskiemu
Za wykonywanie powierzonych zadań służbowych w sposób wyróżniający, Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, decyzją z dnia 2 maja 2016 r. przyznał nagrodę:
- mł. kpt. Michałowi Bartkowiakowi
- st. ogn. Grzegorzowi Głowali
- st. ogn. Krzysztofowi Kirschke
- sekc. Leszkowi Kuderskiemu
- mł. bryg. Radosławowi Pietrzyńskiemu
Decyzją z dnia 19 maja 2016 r. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej na wyższe stanowiska służbowe zostali przeniesieni:
- st. sekc. Paweł Fedorowicz,
- st. sekc. Mateusz Olejniczak,
- st. sekc. Dominik Drella,
- st. sekc. Grzegorz Pańczak,
- sekc. Marcin Adryan
- st. str. Piotr Cichoń
- st. str. Adam Lachowicz
Następnie głos zabrali zaproszeni Goście, którzy złożyli strażakom okolicznościowe życzenia oraz gratulowali wyróżnień i awansów. W imieniu Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej podziękowania za codzienną służbę ochotnikom i strażakom zawodowym złożył bryg. Paweł Pohl.
Opracowanie: mł. bryg. Radosław Pietrzyński, Zdjęcia: M. Tunkiewicz,