IMG 1W dniu 18 listopada 2014 roku na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej, odbył się uroczysty apel z okazji nadania wyższych stopni, stanowisk służbowych oraz złożenia ślubowania przez nowo przyjętych strażaków.

 

Awansowani w stopniu:
- na stopień starszego sekcyjnego awansowali; sekc. Dominik Drella, sekc. Grzegorz Pańczak,
- na stopień starszego strażaka awansowali; str. Eryk Wojnicz, str. Maksymilian Wrzesiński.

Mianowani na wyższe stanowiska służbowe:
- na stanowisko starszego ratownika – kierowcy; mł. ogn. Karol Łagoda, st. sekc. Artur Graczyk, sekc. Dominik Drella, sekc. Grzegorz Pańczak,
- na stanowisko starszego ratownika; st. sekc. Paweł Grabowski, st. sekc. Hubert Niemier.

Ślubowanie złożyli:
- strażak Adam Lachowicz,
- strażak Piotr Cichoń.

Awanse w stopniu oraz decyzje o mianowaniu na wyższe stanowiska służbowe wręczył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej mł. bryg. Jarosław Kuderczak. W dalsze części apelu nowo przyjęci strażacy złożyli ślubowanie.

Tekst: mł. bryg. Radosław Pietrzyński, Foto; kpt. Zbigniew Tunkiewicz