10W kolejną sobotę 23.04.2016 w ramach szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP, funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Środzie Wlkp. przygotowali, ćwiczenia z zakresu gaszenia pożarów lasu.

Ćwiczenia odbyły się na terenie Nadleśnictwa Jarocin - Leśnictwo Małoszki. W ćwiczeniach poza uczestnikami kursu podstawowego brały udział również zastępy z JRG Środa Wlkp. oraz z jednostek OSP w KSRG i spoza systemu. Podczas ćwiczeń – ,,pozorowanego pożaru lasu”, zorganizowano zaopatrzenie wodne, wykorzystując naturalny ciek wodny - rzeka Maskawa. Scenariusz ćwiczeń obejmował następujące zagadnienia; budowa punktów czerpania wody, sposoby jej dostarczania na duże odległości (przetłaczanie, przepompowywanie, dowożenie), zajmowanie stanowisk gaśniczych i operowanie prądami wodnymi.

Opracowanie i zdjęcia: kpt. Zbigniew Tunkiewicz