10Luty 2016 roku - w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Środzie Wlkp. odbyły się szkolenia teoretyczne i praktyczne. Podczas zajęć na obiektach oraz placu komendy realizowano następujące zagadnienia:

Rozpoznanie operacyjne obiektu - w ramach rozpoznania operacyjnego zmiany służbowe dokonały w miesiącu lutym zapoznania z dwoma obiektami tj. obiekt handlowy wielkopowierzchniowy EUROCASCH w miejscowości Kijewo oraz przeprowadzono rozpoznanie i ćwiczenia praktyczne na stacji LPG w Środzie Wlkp. Podczas zapoznania z obiektami zwrócono uwagę na: drogi dojazdowe, sieć hydrantową i sztuczny zbiornik p.poż., instalacje p.poż wykrywające i sygnalizujące na wypadek pożaru, wyłączniki prądu i zawory gazu. Rozpoznanie obiektu stacji LPG poprzedzone były wcześniejszymi zajęciami teoretycznymi na wypadek postępowania podczas awarii instalacji, zaworów oraz pożaru zbiorników na propan-butan.

Bezpieczeństwo i higiena pracy – w cyklu trzech spotkań z przedstawicielami firmy ENEA S.A zmiany służbowe wraz z druhami OSP zapoznały się z zagrożeniami występującymi podczas uszkodzeń napowietrznych linii energetycznych. Prelegenci zwrócili, także uwagę na inne niebezpieczeństwa, które mogą powstać podczas działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych przez strażaków w obrębie obiektów energetycznych np. rozdzielnic prądu, transformatorów, szaf bezpiecznikowych oraz innych urządzeń przemysłowych w pobliżu, gdzie występuje duże zagrożenie porażenia prądem elektrycznym.

Podczas pozostałych szkoleń i ćwiczeń – dużo czasu poświęcono na zapoznanie się z parametrami techniczno-użytkowymi nowo zakupionego pojazdu gaśniczego GBA 2,5/16 SCANIA. Wykorzystując pojazdy i sprzęt, ćwiczono gaszenie pożarów wewnętrznych, poszukiwania i ewakuacji poszkodowanych, wdrażanie kpp. Doskonalono umiejętności podawania piany gaśniczej przy wykorzystaniu agregatu piany lekkiej oraz przenośnej wytwornicy piany PRO-pak.

Opracowanie: kpt. Zb. Tunkiewicz, zdjęcia: archiwum JRG Środa Wlkp.