Slideshow CK

Nagłówek

logonowe kolor cmykpomniejszone                    logo starostwo                      nowy sroda                      herb dominowo                       herb krzykosy                      herb nmiasto                     zaniemysl herb              zosp

                                                    Powiat średzki           Środa Wlkp.               Dominowo                   Krzykosy           Nowe Miasto n/Wartą      Zaniemyśl        

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

w Środzie Wielkopolskiej

nieslyszacy

Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP prosi o wsparcie dla żony kolegi strażaka

GIS_aktualnosci_koronawirus

GIS cover2 1140x520

koronawirus_informatorKW_contenttop

koronawirus2

Koronawirus_przydatne_materialy

OLK 2020 CV info2

stop_pozarom_traw_contenttop

stop los

Błonkoskrzydłe_contenttop

osa blonkoskrzydle

Grudzień w JRG Środa Wlkp. – szkolenie doskonalące.

002Grudzień 2015 roku - w średzkiej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej to kolejny miesiąc podczas którego, kontynuowano szkolenia oraz realizowano ćwiczenia praktyczne.

Strażacy ratownicy ćwiczyli następujące zagadnienia :
Taktykę gaszenia pożarów - podczas ćwiczeń korzystano z walorów techniczno użytkowych pojazdu GBA2,5/16 SCANIA oraz sprzętu stanowiącego jego wyposażenie. Ratownicy doskonalili ; obsługę pojazdu, autopompy, urządzenia szybkiego natarcia, działka wodno-pianowego. Podczas ćwiczeń zapoznano się także, z rozmieszczeniem oraz parametrami technicznymi pozostałego sprzętu wykorzystywanego w działaniach ratowniczo-gaśniczych.
Ratownictwo na wysokości w warunkach zimowych - szczególnie zwracając uwagę na bhp na oblodzonych, pokrytych śniegiem dachach, drabinach i schodach zewnętrznych. Przy wykorzystaniu sprzętu ratownictwa wysokościowego na poziomie podstawowym , ćwiczono m.in. ewakuację poszkodowanego z wysokości, zabezpieczenia w postaci poręczy linowej po poruszaniu się po schodach i pochyłym dachu.
Szkolenie medyczne - poprzez wykorzystanie defibratora zewnętrznego AED oraz zestawu torby R-1 ćwiczono procedury związane z resuscytacją osoby dorosłej. Szczególną uwagę zwrócono na stany poszkodowanego , przy : utracie przytomności, w wyniku upadku z wysokości, osób porażonych prądem oraz ewakuowanych z wody o obniżonej temperaturze.
Po raz kolejny lider warsztatów ,, Technika” organizowanych przez Komendę Wojewódzką PSP w Poznaniu, posiadaną wiedzę przekazywał druhom OSP. Przy jego udziale oraz kierownictwa Komendy na placu zakładu zajmującego się recyklingiem pojazdów przeprowadzono warsztaty ,, Technika i ratownictwo drogowe”, dla części jednostek OSP z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego powiatu średzkiego.
W ramach rozpoznania operacyjnego zapoznano się z obiektem oczyszczalni biologicznej cukrowni Pfeifer Langen – Polska S.A. w Środzie Wlkp. Na terenie obiektu znajduje się instalacja oraz zbiornik magazynujący powstający w wyniku procesu oczyszczania, gaz - metan.
Opracowanie: kpt. Z. Tunkiewicz; zdjęcia: archiwum KPPSP Środa Wlkp.

 

Grudzień w JRG Środa Wlkp. – szkolenie doskonalące.

Adres

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

ul. Libelta 2a

63-000 Środa Wielkopolska

GPS:

52°13'08.63"N, 17°17'05.29"E

Kontakt

Sekretariat:

Tel. +48 477 71 9400

Fax: +48 61 22 20 758

E-mail: kppspsroda@psp.wlkp.pl

Stanowisko Kierowania KP PSP

Tel. +48 477 71 9498

E-mail: kpsroda@psp.wlkp.pl

Oficer prasowy

kpt. Daniel Pawłowski

Tel. +48 477 71 9413

Tel. kom. +48 785 423 266

E-mail: rzeczniksroda@psp.wlkp.pl

A4 Infociacho