IMG 0008Ćwiczenia przeprowadzone 21.11.2015 r. w budynku mieszkalnym jednorodzinnym (pustostan) w miejscowości Annopole zgromadziły jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu średzkiego. W ćwiczeniach uczestniczyło 71 strażaków OSP, którzy działali w 11 zastępach. Była to część praktyczna warsztatów, którą poprzedziły zajęcia teoretyczne przeprowadzone w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. w dniu 14.11.2015 r. Celem warsztatów było przygotowanie strażaków ratowników do prowadzenia działań podczas pożarów wewnętrznych (mieszkań) na poziomie parteru i pierwszego piętra w zakresie:

Do przygotowania ćwiczeń wykorzystano materiały z cyklicznie organizowanych przez Komendę Wojewódzką PSP w Poznaniu, warsztatów pod nazwą „Mieszkaniówka”, w których biorą udział funkcjonariusze komend powiatowych pełniący w nich rolę liderów. Warsztaty przygotował lider z zakresu pożarów wewnętrznych oraz funkcjonariusze KP PSP Środa Wlkp. Po zakończeniu warsztatów odbyła się odprawa, na której Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. mł. bryg. Jarosław Kuderczak wraz z kadrą dowódczą, dokonał podsumowania i przedstawił wnioski końcowe oraz plany szkoleniowe w zakresie poszczególnych dziedzin ratownictwa.

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Radosław Pietrzyński